پیام های خطا

Choropleth نقشه

عمومی
رنگ
محدوده
عمومی

ستون شناسایی

در این بخش، نام ستونی که اطلاعات مربوط به نام کشورها در آن گنجانده شده است را باید انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر جدول گزارش ما به صورت زیر باشد، ستون شناسایی نام کشور خواهد بود. چرا که اطلاعات مربوط به کشورها در آن قرار دارد.

نام کشور

کاربران جدید

Iran

691

United States

69

Germany

22

Ukraine

18

ستون شناسایی در واقع ستونی که است که اطلاعات ذیل در آن گنجانده شده باشد :

 • نام کوتاه کشور مانند Denmark

 • نام کامل کشور مانند the Kingdom of Denmark

 • نام اختصاری مانند DEN

 • ایزو کد 2 حرف مانند DK

 • ایزو کد 3 حرف مانند DNK

 • ایزو کد سه شماره مانند 208

تعیین ستون شناسایی

نوع شناسایی

این ستون در واقع، داده ای هست که نقشه تعاملی بر اساس آن کشورها را شناسایی می کند . 6 نوع مدل برای شناسایی کشورها وجود دارد که شما با توجه به نوع داده باید یکی را انتخاب کنید.

 • نام کوتاه کشور مانند Denmark

 • نام کامل کشور مانند the Kingdom of Denmark

 • نام اختصاری مانند DEN

 • ایزو کد 2 حرف مانند DK

 • ایزو کد 3 حرف مانند DNK

 • ایزو کد سه شماره مانند 208

تعیین نوع شناسایی کشور

ستون مقدار

ستون مقدار، در واقع ستونی است که می خواهید مقدار آن ستون بر روی جدول نمایش داده شود. در جدول بالا این ستون تعداد کاربران خواهد بود.

انتخاب ستون مقدار

نحوه ی نمایش ستون مقدار در نقشه

قالب نمایش مقدار

در این قسمت می توانید تعیین کنید که مقادیر با چند رقم اعشار در نقشه نمایش داده شوند.

تعیین تعداد ارقام اعشار
نمایش قالب نمایش تعیین شده

عبارت جایگزین مقدار خالی

اگر برای قسمتی از نقشه داده و اطلاعاتی وجود نداشته باشد، می توانید عبارتی برای آن تعیین کنید تا در هنگامی که کاربر بر روی آن ناحیه موس را نگه می دارد، عبارت جایگزین نمایش داده شود.

تعیین و نحوه ی نمایش عبارت جایگزین برای نمایش مقادیر خالی

نمایش راهنمای نقشه

شما با انتخاب یا عدم انتخاب گزینه نمایش راهنمای نقشه، می توانید تعیین کنید که نقشه شما راهنما داشته باشد یا خیر. راهنمای نقشه در واقع بر اساس خوشه بندی و تعداد پله ها ، طیف رنگی و محدوده ی آن را نشان می دهد.

موقعیت راهنمای نقشه

در این بخش می توانید تعیین کنید که راهنمای نقشه در کدام سمت نقشه قرار بگیرد.

تعیین موقعیت راهنمای نقشه

تراز متن راهنمای نقشه

در این بخش می توانید راست چین، وسط چین و چپ چینی متن راهنمای نقشه را تعیین کنید.

تعیین نوع ترابندی راهنمای نقشه

نمایش راهنمای کوچک

این گزینه در واقع بعد از نگه داشتن نشانگر بر روی ناحیه های مختلف نقشه، مقادیر را نشان می دهد.

نمایش راهنمای کوچک در نقشه

قالب راهنمای کوچک

در این بخش می توانید عناوینی که راهنمای کوچک باید بعد از نگه داشتن نشانگر توسط کاربر نشان بدهد را مشخص و یا تغییر بدهید.

تعیین قالب برای راهنمای کوچک

نمایش و قالب پاپ آپ

در این بخش شما می توانید تعیین کنید که اگر کاربر بر روی ناحیه ای کلیک کرد چه اطلاعاتی به او نمایش داده شود.

تعیین قالب نمایش پاپ آپ

رنگ

همانطور که از نام این قسمت مشخص است، در این بخش می توانید رنگ های نقشه تعاملی و نوع خوشه بندی مدنظر خود را انتخاب کنید.

1- پله ها

در این بخش می توانید تعیین کنید که رنگ انتخابی شما به چند سطح تقسیم می کند. به عنوان مثال اگر مقدار پله را 5 تعیین کنید، رنگ انتخابی شما به پنج رنگ از خانواده همان رنگ با درجه های متفاوت ( پر رنگ، کم رنگ) تقسیم می شود.

2- نوع خوشه بندی

شما در این بخش می توانید با توجه به نوع خوشه بندی که مدنظر دارید از میان سه گزینه پیش رو یکی را انتخاب کنید.

3- تعیین رنگ کمینه

کمترین مقدار عددی روی نقشه ، با چه رنگی نشان داده شود.

4- تعیین رنگ بیشینه

بیشترین مقدار عددی روی نقشه ، با چه رنگی نشان داده شود.

5- رنگ آیتم بدون مقدار

در این قسمت می توانید ، رنگ ناحیه ای از نقشه که بدون مقدار را تعیین کنید.

6- رنگ پس زمینه

در این قسمت می توانید رنگ پس زمینه نقشه تعاملی ساخته شده را انتخاب کنید. برای این کار کافیست روی آیکون فلش رنگ پس زمینه کلیک کنید و از میان لیست باز شده یکی از رنگ ها را انتخاب کنید.

7- رنگ مرزها

در این قسمت می توانید رنگی که مرزهای بین ناحیه ای ( کشورها، استان ها ) را مشخص می کند، تعیین نمایید.

محدوده

این قسمت برای زمانی است که بخواهید نقشه ی شما فقط محدوده ای خاص را نشان بدهد. برای این کار کافیست مختصات جغرافیایی محدوده مورد نظر را در قسمت های عرض و طول جغرافیایی شمال شرق و جنوب غرب بنویسید. البته شما می توانید دو بار روی نقطه ای که مدنظر دارید کلیک کنید تا طول و عرض جغرافیایی به صورت خودکار در قسمت های مختلف قرار بگیرد.