پیام های خطا

نمودارهای متداول

نمودارهای متداول شامل 6 بخش مختلف است که شما باید تنظیمات مرتبط با هر بخش را برای ایجاد و سفارشی سازی نمودار تکمیل نمایید.

عمومی
محور افقی
محور عمودی
رنگ ها
دنباله
برچسب مقادیر
عمومی

نوع نمودار

همانطور که قبلا گفتیم منظور از نمودارهای متداول، نمودارهای خطی، میله ای، ناحیه ای، کیکی، پراکنده، حبابی و جعبه ای می باشد. لذا شما در ابتدا باید یکی از این نمودارها را از قسمت نوع نمودارانتخاب کنید.

انتخاب نوع نمودار

ستون افقی

بعد از از انتخاب نوع نمودار باید محور افقی و عمودی ( محورX و Y ) را برای رسم نمودار انتخاب کنید. در ابتدا روی گزینه ستون افقی کلیک کنید و از نوار بازشونده محور افقی نمودار را انتخاب کنید.

انتخاب ستون افقی

نکته : در صورتی که نمودار شما بر حسب زمان باشد، شما باید ستون زمان را در ستون افقی قرار بدهید.

ستون عمودی

بعد از انتخاب ستون افقی، باید ستون عمودی یا محورY نمودار را انتخاب کنید. برای این کار کافیست ر ستون عمودی کلیک کنید و از نوار بازشونده محور عمودی نمودار را انتخاب کنید.

انتخاب ستون عمودی

نکته : شما میتوانید در ستون عمودی بیش از یک مورد را انتخاب کنید.

تعیین دسته بندی

شما در این قسمت می توانید نمودارهای خود را بر اساس یک ستون یا متغیر دسته بندی کنید. به عنوان مثال : شما می خواهید تعداد مدیاهای قرار گرفته در کانال‌های تلگرام را در طول روز بدست آورید. برای بدست آوردن این گزارش، محور افقی شما، ساعات مختلف روز و محور عمودی پست های منتشر شده خواهد بود و حال باید نمودار را بر اساس نوع مدیاها دسته بندی کنید. برای درک بهتر قسمتی از گزارش و نمودار رسم شده با آن را در زیر آورده ایم :

نوع مدیا

ساعت انتشار پست

تعداد پست منتشر شده

Photo

23

10

Video

23

2

WebPage

23

2

Photo

22

42

Text

22

3

Video

22

13

تعیین دسته بندی

ستون های خطا :

نمایش شرح داده :

شما با انتخاب گزینه نمایش شرح داده، می توانید َشرح داده را در بالای نمودار خود ملاحظه کنید.

شرح داده

انباشتگی :

نمودار انباشتگی به شما اجازه می دهد علاوه بر مقایسه اقلام مختلف بر اساس مقادیر مشخص بتوانید رابطه هر کدام از مقادیر زیر مجموعه را با کل مشخص کنید. برای انتخاب حالت انباشتگی، کافیست بعد از نوار بازشونده قسمت انباشتگی روی گزینه تجمعی کلیک کنید.

انتخاب حالت انباشتگی

محور افقی

دومین قسمت بخش نمودارهای متداول ، امکاناتی را برای ایجاد تغییرات در "محور افقی" نمودار برای شما مهیا کرده است.

تعیین مقیاس

در قسمت "مقیاس" می توانید نوع مقیاس نمودار خود را انتخاب کنید.

تعیین نام برای محور افقی

مرتب کردن

با انتخاب این گزینه، نمودار بر اساس محور افقی مرتب می شود. اگر متن باشد، بر اساس حروف الفبا مرتب سازی می شود. به شکل زیر توجه کنید.

نمایش برچسب ها

با انتخاب این گزینه برچسب های محورهای افقی نمایش داده می شود.

محور عمودی

در این بخش شما می توانید تغییراتی در محور عمودی خود ایجاد کنید.

محور عمودی چپ و راست

مقیاس

در این قسمت از میان مقاس های موجود بسته به نوع نمودار یکی را انتخاب کنید.

مقیاس به صورت پیش فرض بر روی Category تنظیم شده است. زمانی که شما از نمودارهای میله ای، خطی، ناحیه ای و حبابی استفاده می کنید باید مقیاس را روی Linear قرار دهید.

نام

در این قسمت می توانید برای محور عمودی خود عنوانی انتخاب کنید.

هدف اولیه

هدف اولیه در واقع نقطه ی آغازین محور عمودی را مشخص می کند. جادوبی با توجه به داده های شما به صورت خودکار نقطه ی آغازین محور عمودی را مشخص می کند اما شما می توانید مقدار آغازین محور عمودی را خودتان انتخاب کنید.

هدف نهایی

هدف نهایی در واقع نقطه ی پایانی محور عمودی را مشخص می کند. جادوبی با توجه به داده های شما به صورت خودکار نقطه پایانی محور عمودی را مشخص می کند اما شما می توانید مقدار پایانی محور عمودی را خودتان انتخاب کنید.

رنگ ها

در این قسمت می توانید رنگ های نمودار خود را انتخاب کنید و یا آنرا تغییر دهید.

دنباله

شما در این بخش شما می توانید نوع نمودار خود را تغیر دهید ، برای نمودار خود برچسب انتخاب کنید، تعیین کنید که کدام نمودار در سمت چپ محور عمودی باشد و کدام نمودار در سمت راست محور عمودی قرار بگیرد.

برچسب مقادیر

در این قسمت می توانید فرمت نمایش مقادیر، درصد ها و تاریخ را تعیین کنید.

تعیین برچسب مقادیر