پیام های خطا

Sankey نمودار

نمودارهای سنکی بر روی جریان ها یا نقل و انتقالات بزرگ درون یک سیستم تأکید می کنند و می توان با کمک آن ها بخش های عمده یک جریان کلی را شناسایی کرد. برای رسم این نمودار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.

تعیین ارتفاع نمودار :

برای تعیین ارتفاع نمودار کافیست در قسمت ارتفاع اندازه مدنظر خود را وارد کنید.

تعیین مراحل :

برای تعیین متغیرهای مربوط به هر مرحله کافیست روی آیکون فلش مرحله کلیک کنید و متغیر مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برای افزودن مرحله به نمودار سنکی کافیست بر روی گزینه افزودن مرحله کلیک کنید.

تعیین اندازه گره :

در این قسمت ، ستون و متغیر کمی خود را انتخاب کنید. این قسمت در واقع مقدار جریان را از مرحله 0 به مرحله 1 نشان می دهد.