پیام های خطا

نمودار ابر وازه ای

در این نمودار به جای نمایش مقادیر عددی متن ها ، نمایش داده می شود و اندازه متن هر چه بزرگتر باشد یعنی آن متن مقدار عددی بیشتری داشته است. برای رسم این نمودار کافیست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

ارکان اصلی نمودار ابر واژه

1- تعیین نام ستون واژه ها

در این بخش باید ستونی که حاوی متن ها وکلمات مدنظر هستند را انتخاب کنید.

2- نوع اندازه واژه ها

اگر در ستون دیگری مقادیر عددی متناظر با هر متن قرار گرفته باشد، باید از گزینه column Value استفاده کنید و اگر باید تعداد هر کلمه شمارش شود باید گزینه row count را انتخاب کنید.

در صورتی که گزینه column value را انتخاب کردید یک گزینه به اسم "اندازه ستون واژه ها ظاهر می شود و باید ستونی که در آن مقادیر عددی کلمات قرار گرفته است را انتخاب کنید.

3- درصد از قلم انداختن کلمات پر تکرار

در این بخش شما می توانید درصدی از کلمات پر تکرار خود را از ابر وازه حذف کنید. برای این کافیست درصدی که مدنظر دارید را در این قسمت وارد کنید.

4- درصد از قلم انداختن کلمات کم تکرار

در این بخش شما می توانید درصدی از کلمات کم تکرار خود را از ابر وازه حذف کنید. برای این کافیست درصدی که مدنظر دارید را در این قسمت وارد کنید.

5- مقیاس

برای تعین مقیاس اندازه کلمات است.

6- حذف ایست واژه ها

با انتخاب این گزینه، حروف اضافه نظیر در، با، به، که و ... در ابر واژه نمایش داده نمی شود.

7-تفکیک واژه ها

با انتخاب این گزینه، کلمات جمله ها به صورت تفکیک شده در ابر واژه نمایش داده می شود.

8- حذف کاراکترهای خاص

این بخش از ابر واژه، شکلک های متون (اموجی ها) را حذف می کند و دیگر شکلک ها (اموجی ها) در ابرواژه نمایش داده نمی شود.

9- لیست واژه ها حذف شده

شما در این بخش می توانید کلماتی که دوست ندارید در ابر واژه نشان داده شود را از لیست نمایش حذف کنید. برای این کار کافیست کلمه مورد نظر خود را در کادر مشخص شده بنویسید.

بعد از نوشتن هر کلمه ، زدن دکمه ی Enter الزامی است.

10- به روز رسانی پیش نمایش

بعد از تغییر در تنظیمات نمودار ابر واژه، با کلیک بر روی به روز رسانی پیش نمایش می توانید تغییرات انجام شده را ملاحظه کنید.