پیام های خطا

نمایش داشبورد به صورت تمام صفحه

نمایش داشبورد به صورت تمام صفحه یا Fullscreen چیست؟

گاهی اوقات به منظور نمایش یک داشبورد بر روی صفحه نمایش، ویدئو پروجکتور و یا ارائه داشبورد به صورت عمومی نیاز است تا حاشیه های داشبورد حذف گردد. برای انجام این کار کافیست داشبورد خود را به حالت نمایش تمام صفحه یا Fullscreen در بیاورید.

چگونه داشبورد خود را به صورت تمام صفحه یا Fullscreen در بیاوریم ؟

برای نمایش داشبورد به صورت تمام صفحه به درون داشبورد مدنظرتان وارد شوید و طبق شکل زیر روی گزینه فعال کردن صفحه نمایش تمام صفحه کلیک کنید.

Fullscreen انتخاب داشبورد تمام صفحه یا

داشبورد شما در حالت تمام صفحه ، به شکل زیر در می آید. توجه نمایید که برای بازگرداندن داشبورد به حالت عادی بایستی مجدد روی دکمه نمایش داده شده که به رنگ نارنجی در آمده است، کلیک نمایید.

Fullscreen داشبورد تمام صفحه یا