پیام های خطا

پنل فیلتر کردن

در این قسمت شما می توانید داشبوردهای خود را بر اساس دسته ای که برای هر داشبورد مشخص کردید، فیلتر و مرتب سازی کنید. برای استفاده از امکانات این بخش کافیست در بخش داشبوردها، روی آیکون فیلترها و مرتب سازی کلیک کنید.

بخش فیلترها و مرتب سازی

بعد از باز شدن پنل، شما می توانید داشبوردهای خود را بر اساس نیازهایی که دارید فیلتر و مرتب سازی کنید.

الف - نمایش داشبوردهای بایگانی

برای مشاهده داشبوردهای بایگانی شده در جادوبی کافیست با موس یا نشانگر قسمت نمایش بایگانی شده را روشن کنید.

نمایش داشبوردها بایگانی شده

ب - نمایش داشبوردهای ساخته شده توسط شما

اگر شما می خواهید تنها داشبوردهایی که توسط شما ساخته شده است را مشاهده کنید باید از قسمت فیلتر، گزینه ساخته شده توسط من را انتخاب کنید.

داشبورد ساخته شده توسط شما

پ - مرتب سازی بر اساس

در این بخش می توانید داشبوردهای سازمان را بر اساس نام داشبورد، تاریخ ساخت داشبورد و آخرین تغییرات اعمال شده روی داشبورد مرتب کنید.

مرتب سازی داشبوردها بر اساس پارامتری خاص

ت - دسته بندی

در این بخش شما مشخص می کنید که داشبوردهایتان بر اساس دسته بندی نمایش داده شوند یا خیر. اگر اگر گزینه دسته بندی را غیر فعال کنید، تمام داشبوردها در کنار یکدیگر و بدون دسته بندی نشان داده خواهند شد.

نمایش تمام داشبوردها بذون دسته بندی

اما اگر می خواهید داشبوردها بر اساس دسته بندی مشخص شده به نمایش در بیایند، گزینه دسته بندی کردن را فعال کنید.

نمایش داشبوردها با دسته بندی