پیام های خطا

انتشار داشبورد

انتشار داشبورد چیست ؟

بعد از اینکه شما داشبوردی را ایجاد می کنید، تا زمانی که داشبورد ایجاد شده را منتشر نکنید، دیگران قادر به تماشای داشبورد شما نیستند. جادوبی به شما این امکان را می دهد که با ایجاد حد دسترسی برای کاربران، بتوانید داشبورد خود را در معرض دید کاربران مختلف قرار دهید.

چگونه داشبورد را منتشر کنم ؟

در بالا و سمت چپ داشبورد ، گزینه ای به نام دسته بندی داشبورد وجود دارد. بعد از کلیک روی دسته بندی داشبورد، روی آیکون فلشکلیک کرده و از میان دسته بندی ها ، گزینه سازمانرا انتخاب کنید . در نهایت روی گزینه ذخیره کلیک کنید، داشبورد شما انتشار یافت.

انتشار داشبورد

را ه دیگر این است که به بخش تنظیمات داشبورد ( با آیکون چرخ دنده قابل مشاهده است ) وارد شوید و بر روی گزینه دسته بندی داشبورد کلیک نمایید. سپس روی آیکون فلشکلیک کرده و از میان دسته بندی ها ، گزینه سازمانرا انتخاب کنید. در نهایت روی گزینه ذخیره کلیک کنید، داشبورد شما انتشار یافت.

انتشار داشبورد از قسمت تنظیمات داشبورد