پیام های خطا

اتصال به منبع داده تلگرام

برای اتصال به منبع داده گوگل آنالیتکز از دو شیوه اتصال افزدون ویجت جدید وصفحه منابع داده می توانید استفاده کنید.

1- اتصال به منابع داده از طریق گزینه افزودن ویجت جدید

با استفاده از گزینه افزودن ویجت در صفحه داشبورد وارد گزینه سوم به نام ویجت سفارشی شوید. از میان لیست منابع داده، تلگرام (Telegram) را انتخاب کنید و سپس روی گزینه بعدی کلیک کنید.

انتخاب منبع داده تلگرام از میان منابع داده

در بخش تنظیمات ، آدرس کانال تلگرامی خود را وارد کنید و حوزه فعالیت کانال را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید. سپس نام منبع داده را مشخص کنید و در آخر روی گزینه بعدی کلیک کنید. منبع داده شما با موفقیت به جادوبی افزوده شد.

اتصال منبع داده تلگرام

2- اتصال به منبع داده تلگرام از طریق صفحه منابع داده

با استفاده از گزینه منابع داده موجود در منوی سمت راست در تمام صفحات سایت می توانید مستقیم وارد صفحه اختصاصی منابع داده شوید. در این صفحه می توانید با استفاده از گزینه منبع داده جدید و یا کلیک بر روی آیکون هر یک از اتصال گرها وارد صفحه اختصاصی برای افزدون منابع داده جدید شوید.

اتصال از طریق صفحه منابع داده

پس از انتخاب تلگرام به عنوان منبع داده، نام منبع داده خود را مشخص کنید. آدرس کانال تلگرامی را بنویسید و بعد از مشخص کردن حوزه ی فعالیت کانال، روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا منبع داده جدید به جادوبی اضافه شود.

اضاقه کردن منبع داده تلگرام از طریقه صفحه منابع داده