پیام های خطا

نحوه اتصال منابع داده

اتصال به منبع داده چیست؟

جادوبی امکان اتصال به منابع داده متنوعی را برای کاربران فراهم آورده است. با استفاده از اتصال داده ای جادوبی می توان انواع داده را از منابع مختلف برای تحلیل و ساخت داشبورد وارد جادوبی نمود. جادوبی امکان اتصال منبع داده ای متنوعی را برای کاربران فراهم می آورد.

نحوه اتصال به منابع داده چگونه است؟

منابع داده مسیری را برای دریافت اطلاعات از بانک های اطلاعاتی مختلف تعریف شده توسط کاربران برای جادوبی فراهم می آورد. با استفاده از این منابع داده جادوبی امکان اتصال به داده های ذخیره شده را در فواصل زمانی تعریف شده توسط کاربران و در زمان ساخت داشبورد را پیدا خواهد کرد.

مجوز دسترسی به منابع داده

اتصال به منابع داده تعریف دسترسی از طرف کاربر برای دسترسی به داده ها است. ساخت منابع داده جدید توسط افراد به معنای دادن دسترسی برای اتصال به داده از طریق جادوبی برای خود فرد است و به هیچ عنوان امکان دسترسی به داده را برای شخص سومی فراهم نخواهد کرد. پس از ساخت منابع داده جدید تنها شما (صاحب منبع داده) امکان تغییر تنظیمات منبع داده را خواهید داشت. شما در هر زمان می توانید این اتصال را حذف نمایید.

انواع منابع داده قابل اتصال

این منابع داده می تواند در قالب انواع فایل ها، اتصالگر منابع داده خارجی و شبکه های اجتماعی، انواع منابع داده SQL و No SQL باشد. جادوبی امکان اتصال به منابع داده زیر را دارا است:

 • EXCEL

 • CSV

 • Google Sheet

 • Google Analytics

 • Google Webmaster

 • Telegram

 • Twitter

 • SQL Server

 • My SQL

 • PostgreSQL

 • Mongo DB

نحوه اتصال منابع داده

برای اتصال منابع داده جدید از طریق جادوبی می توان از دو روش متفاوت استفاده نمود. در روش اول از طریق گزینه افزودن ویجت جدید و در روش دوم می توان از بخش منابع داده این کار را انجام داد.

اتصال به منابع داده از طریق گزینه افزودن ویجت جدید

با استفاده از گزینه افزودن ویجت در صفحه داشبورد وارد گزینه سوم به نام ویجت سفارشی شوید.

در این بخش باید از بین گزینه های موجود اتصالگر خود را انتخاب نمایید و با استفاده گزینه بعدی وارد صفحه تنظیمات اتصالگر شوید. در این صفحه می توانید با تنظیمات مورد نیاز را انجام داده و منبع داده دلخواه خود را به جادوبی اتصال دهید.

اتصال از طریق صفحه منابع داده

با استفاده از گزینه منابع داده موجود در منوی سمت راست در تمام صفحات سایت می توانید مستقیم وارد صفحه اختصاصی منابع داده شوید. در این صفحه می توانید با استفاده از گزینه منبع داده جدید و یا کلیک بر روی آیکن هر یک از اتصال گرها وارد صفحه اختصاصی برای افزدون منابع داده جدید شوید