پیام های خطا

تغییر و خرید طرح

مشاهده طرح ها :

بعد ورود به بخش طرح ها ، روی گزینه تغییر طرح کلیک کنید و طرح های جادوبی را مشاهده کنید. در صورت نیاز یکی از طرح های جادوبی را انتخاب کنید.

تغییر طرح و مشاهده ی طرح ها
انتخاب طرح

خرید طرح :

برای خرید طرح مورد نظر، از لیست قیمت ها طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی گزینه خریدکلیک کنید. بعد از عبور از این مرحله ، صورت حساب طرح انتخاب شده، برای شما به نمایش در می آید. در صورت نداشتن کد تخفیف ، شماره تلفن سازمان خود را وارد کنید و روی گزینه تسویهکلیک کنید و مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.

استفاده از کد تخفیف :

اگر شما کد تخفیفی دارید در قسمت کد تخفیف وارد کنید و روی گزینه اعمال کد کلیک کنید.

اعمال کد تخفیف