پیام های خطا

مشاهده تاریخچه پرداخت ها

برای مشاهده ی تاریخچه ی پرداخت ها، در ابتدا روی آواتار سمت راست کلیک کنید، سپس روی گزینه طرحکلیک کنید.در بخش طرح ها ، شما می توانید تاریخچه ی طرح ها و متقابلا تاریخچه ی پرداخت های انجام گرفته را مشاهده کنید.

مراحل ورود به قسمت طرح ها
مشاهده ی تاریخچه ی پرداخت ها