پیام های خطا

API key نمایش

تمام گزارشات و کاربران جادوبی دارای یک API Key هستند که در واقع کد هویتی آن ها محسوب می شود. شما با استفاده از API Key هر گزارش می توانید به دیگر کابران امکان انجام عملیات و مشاهده گزارش مربوطه را بدهید. برای این کار کافیست پس از ورود به بخش گزارش ، روی آیکون سه نقطه کلیک کنید و از منوی باز شده، گزینه Show API Key را انتخاب کنید.

Show API Key انتخاب گزینه

سپس API Key گزارش را کپی کرده و در اختیار شخص مورد نظر خود قرار دهید.

گزارش API Key