دانلود گزارش

Last updated 4 months ago

از منوی بالای گزارش، روی گزینه دانلود داده ها کلیک کنید. پس از باز شدن لیست، از میان قالب Excel و Csv یکی را انتخاب کنید.

دانلود گزارش با قالب های مختلف