پیام های خطا

(Embed) درج گزارش خارج از جادوبی

شما می توانید گزارش خود را در هر جایی از اینترنت مانند وبلاگ شخصی و یا وب سایت در معرض دید همگان قرار بدهید. برای این کار کافیست به گزارش مورد نظر خود وارد شوید و روی گزینه Embed کلیک کیند. سپس از قسمت کد قرمز را کپی کرده و در وب سایت خود قرار بدهید.

Embed کلیک روی
Embed کد