پنهان کردن گزارش

Last updated 4 months ago

اگر شما مایل هستند تنها خروجی گزارش خود را ببینید، می توانید به گزارش مورد نظرتان وارد شوید و روی گزینه پنهان کردن گزارش کلیک کنید.

فعال کردن گزینه پنهان کردن گزارش
نمایش خروجی گزارش در حالت پنهان کردن گزارش