معرفی جادوبی
داشبورد
ویجت
مدیریت کاربران
گزارش ها
حساب کاربری
پلن ها و پرداخت
پیام های خطا
منابع داده
نمودارها

پنهان کردن گزارش

اگر شما مایل هستند تنها خروجی گزارش خود را ببینید، می توانید به گزارش مورد نظرتان وارد شوید و روی گزینه پنهان کردن گزارش کلیک کنید.

فعال کردن گزینه پنهان کردن گزارش
نمایش خروجی گزارش در حالت پنهان کردن گزارش