پیام های خطا

پنهان کردن گزارش

اگر شما مایل هستند تنها خروجی گزارش خود را ببینید، می توانید به گزارش مورد نظرتان وارد شوید و روی گزینه پنهان کردن گزارش کلیک کنید.

فعال کردن گزینه پنهان کردن گزارش
نمایش خروجی گزارش در حالت پنهان کردن گزارش