پیام های خطا

ساخت گزارش به روش تعاملی

برای آشنایی با نحوه ی ساختن گزارش با گزارش ساز تعاملی لازم است با برخی مفاهیم و اجزای اصلی این بخش آشنا باشید.

اجزای اصلی گزارش ساز تعاملی جادوبی

1- ستون های منبع داده

در این بخش شما می توانید متغیرهای منبع داده متصل شده به جادوبی را مشاهده کنید و با توجه به گزارشی که مدنظر دارید، متغیرهای های منبع داده را به روش کشیدن و انداختن ( Drag and Drop ) به یکی از سه بخش پارامترهای قابل اندازه گیری، بعدها و فیلترها منتقل کنید.

2- پارامترهای قابل اندازه گیری (Measures)

جادوبی به صورت هوشمند، متغیرهای منبع داده شما را پارامترهای قابل اندازه گیری و یا بعد در نظر می گیرد. پارامترهای قابل اندازه گیری به طور معمول داده هایی کمی مانند : تعداد واحد فروخته شده، تعداد بازدیدکنندگان وب سایت، سود و غیره هستند.

3- بعدها (Dimensions)

اطلاعات طبقه بندی شده مانند : وضعیت ، جنسیت، نام محصول، واحد زمان ( روز ، هفته، سال ) جزء بعدها محسوب می شوند.

4- فیلترها (Filters)

گاهی شما نیاز دارید که بخشی از اطلاعات منابع داده شما جز خروجی گزارش نشان داده نشود و یا اینکه فقط اطلاعات خاصی از منبع داده شما در نتیجه گزارش نشان داده شود. لذا نیاز است شما متغیری که دوست دارید در نتیجه ی نهایی گزارش نشان داده نشود و یا اینکه فقط مقادیر ان متغیر در گزارش نشان داده شود را به بخش فیلتر بیاندازید.

5- محدودیت

این قسمت حداکثر تعداد خروجی گزارش را نمایش می دهد. شما با کم و زیاد کردن مقدار این قسمت ، می توانید تعداد ردیف های خروجی گزارش خود را تعیین کنید.

اعمال محدودیت در خروجی گزارش

6- مشاهده کد SQL

این بخش کد SQL گزارش ساخته شده به روش تعاملی را به شما نشان می دهد. شما با کلیک بر روی این بخش می توانید کد SQL گزارش مربوطه را مشاهده کنید.

SQL مشاهده کد

بعد از آشنایی با اجزای اصلی گزارش ساز تعاملی، حال به نحوه ی ساخت گزارش با آن می پردازیم.

مرحله اول

انتخاب متغیرهای منبع داده و انتقال آن ها به بخش های پارامترها، بعدها و فیلترها با استفاده از روش کشیدن وانداختن.

کشیدن و انداختن در جادوبی

مرحله دوم

بعد از انتقال متغیرهای مورد نیاز برای ساخت گزارش، روی آیکون فلش متغیرها کلیک کنید. سپس قسمت های برچسب، جمع آوری داده بر اساس و مرتب سازی را پر کنید و در آخر روی گزینه تاییدکلیک کنید.

برچسب

منظور از برچسب ، نام نمایشی متغیر انتخاب شده در گزارش می باشد. برای تغییر نام برچسب، روی آیکون فلش متغیر کلیک کنید. سپس در قسمت برچسب ، نام مورد نظر را بنویسید و در آخر روی گزینه تاییدکلیک کنید.

تغییر برچسب متغیر

جمع آوری داده بر اساس

در این بخش شما مشخص می کنید که متغیر انتخاب شده چگونه جمع آوری شود. به عنوان مثال شما نیاز دارید از کمینه یا بیشینه متغیر نمایش داده شود و یا از مقادیر متغیرها میانگین گرفته شود. برای تعیین نحوه ی جمع آوری داده، باید روی آیکون فلش متغیر کلیک کنید و سپس در قسمت جمع اوری داده یکی از گزینه ها را انتخاب و در نهایت روی گزینه تاییدکلیک کنید.

انتخاب نحوه ی جمع آوری داده

مرتب سازی

شما در این قسمت می توانید داده های خود را بر اساس متغیرها مرتب سازی ( Sort ) کنید. برای تعیین چگونگی مرتب سازی اطلاعات ، کافیست روی آیکون فلش متغیر کلیک کنید و بعد از آن در قسمت مرتب سازی از بین گزینه های صعودی و نزولی، نحوه ی مرتب شدن اطلاعات را مشخص کنید و در آخر روی تغییرات اعمال شده را تایید کنید. در صورتی که نیاز نداشتید داده ها بر اساس این متغیر مرتب شوند باید گزینه بدون ترتیب را انتخاب کنید.

مرتب سازی خروجی گزارش

مرحله سوم

پس از انجام مراحل فوق بر روی دکمه اجرا کردن گزارش کلیک کنید. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، جدول رو به رو نتایج گزارش را به شما نشان خواهد داد.

خروجی گزارش ساز تعاملی جادوبی