جلوگیری از انتشار گزارش

Last updated 4 months ago

گاهی اوقات شما گزارشی را ساخته اید و آن را منتشر کرده اید تا دیگران نیز قادر به تماشای گزارش مربوطه باشند. ولی بعدها بنا به دلایلی نیاز نمی بینید جز خودتان، کسی گزارش مربوطه را مشاهده کند. برای عدم نمایش گزارش به دیگر کاربران، کافیست بعد از ورود به گزارش مورد نظر روی آیکون سه نقطه کلیک کنید و منوی باز شده روی گزینه ، جلوگیری از انتشار گزارش کلیک کنید.

جلوگیری از انتشار گزارش