حذف گزارش

Last updated 4 months ago

برای حذف گزارش ، در ابتدا باید وارد گزارش مورد نظر شوید. برای این کار ابتدا به بخش گزارش ها بروید و روی گزارش مدنظر کلیک کنید.

ورود به گزارش مربوطه

بعد از ورود به گزارش، روی آیکون سه نقطه کلیک کنید و روی گزینه حذف گزارش کلیک کنید.

حذف گزارش

بعد از باز شدن پنجره جدید بر روی صفحه، روی گزینه حذف کلیک کنید.

تایید حذف گزارش