معرفی جادوبی
داشبورد
ویجت
مدیریت کاربران
گزارش ها
حساب کاربری
پلن ها و پرداخت
پیام های خطا
منابع داده
نمودارها

حذف گزارش

برای حذف گزارش ، در ابتدا باید وارد گزارش مورد نظر شوید. برای این کار ابتدا به بخش گزارش ها بروید و روی گزارش مدنظر کلیک کنید.

ورود به گزارش مربوطه

بعد از ورود به گزارش، روی آیکون سه نقطه کلیک کنید و روی گزینه حذف گزارش کلیک کنید.

حذف گزارش

بعد از باز شدن پنجره جدید بر روی صفحه، روی گزینه حذف کلیک کنید.

تایید حذف گزارش