پیام های خطا

مدیریت اعضای گروه های کاربران

چگونه می توانم اعضای جدیدی را به گروه اضافه کنم؟

پس از زدن دکمه ایجاد گروه مد نظر شما ایجاد شده و شما وارد تنظیمات آن، من جمله اضافه کردن عضو جدید خواهید شد که با طی کردن مراحل زیر می توانید اعضای هر گروه را مدیریت کنید:

اگر گروه را از قبل ایجاد کرده باشید و بخواهید تنظیمات و یا اعضای آن را مدیریت کنید، کافی است که بر روی نام یکی از گروه ها کلیک کنید تا به بخش تنظیمات گروه وارد شوید.

  1. به بخش مدیریت گروه ها رفته

  2. از همان زبانه اعضا و از طریق افزودن عضو جدید نام کاربری که می خواهید در گروه عضو کنید را وارد می کنید.

اضافه کردن عضو جدید به گروه کاربری

چگونه می توان عضوی را از یک گروه کاربری حذف کرد؟

  1. به زبانه گروه ها بروید

  2. در زبانه اعضا می توانید لیست اعضای گروه را مشاهده کنید

  3. برای حذف هریک از اعضا، گزینه حذف را بزنید

حذف اعضای گروه کاربران