پیام های خطا

تنظیمات سازمان

سازمان و تنظیماتی که برای مدیریت کاربران می توان داشت

سازمان در جادوبی، بخشی است که می توان در آن سطوح دسترسی افراد را مدیریت کرد و اگر کاربر جدیدی قرار هست که به داشبوردها دسترسی داشته باشد از طریق بخش مدیریت سازمان می بایست دسترسی برای او ایجاد شود.

چطور میتوانم بین سازمان هایی که عضو هستم جابجا شوم؟

بخش مدیریت حساب و سازمان های در دسترس

شما با زدن دکمه ای که در بالا سمت چپ تمامی صفحات جادوبی (همانطور که در تصویر بالا مشخص شده است) می توانید لیستی از تمامی سازمان هایی که به داشبوردهای آن ها دسترسی دارید را مشاهده کنید و با انتخاب هریک از آن ها بین سازمان ها جابجا شوید.

چطور می توانم تنظیمات سازمان را تغییر دهم؟

ویرایش تنظیمات سازمان

با انتخاب گزینه ویرایش (همانطور که در تصویر فوق مشخص شده است) می توانید وارد صفحه تنظیمات سازمان شده و موارد زیر را تغییر دهید:

  • نام سازمان

  • شماره تلفن سازمان

  • گروه شغلی

  • صنعت سازمان

  • نمایش تاریخ (نوع تقویم)

  • روز آغاز هفته

چرا انتخاب صنعت و گروه شغلی اجباری است؟

انتخاب صنعت و گروه شغلی موجب می شود تا شاخص های شما بر اساس صنعت و گروه شغلی انتخابی شما در جادوبی مورد ارزشیابی قرار بگیرد. به طور مثال نرخ تبدیل به عنوان یک شاخص مهم، در هر صنعت متفاوت است و این مهم است که داده های شما در زمینه نرخ تبدیل با شاخص صنعت خودتان مورد ارزیابی قرار بگیرد.

جادوبی از چه تقویم هایی پشتیبانی می کند؟

از طریق بخش نمایش تاریخ در صفحه تنظیمات سازمان این امکان وجود دارد که نوع تقویم داشبوردهای سازمان را از میان شمسی و یا میلادی انتخاب کنید.

چطور می توان کاربر جدید را به سازمان اضافه کرد؟

برای اضافه کردن و یا حذف و تغییر در کاربرانی که به داشبوردهای سازمان دسترسی دارند می بایست وارد زبانه کاربران بشوید.

بخش مدیریت کاربران سازمان

برای اطلاع دقیق از نحوه مدیریت کاربران سازمان وارد صفحه راهنمای مدیریت کاربران سازمان شوید.