پیام های خطا

استفاده از نمونه ویجت ها

نمونه ویجت چیست ؟

جادوبی به منظور سهولت استفاده از جادوبی و جلوگیری از اتلاف وقت در ساخت داشبورد، نمونه ویجت هایی از منابع مختلف داده مانند : تلگرام و گوگل انالیتیکز برای مخاطبان خود فراهم کرده است.

چگونه از نمونه ویجت ها استفاده کنم ؟

برای استفاده و اضافه کردن ویجت های مدنظر به داشبورد، باید مراحل زیر را طی کنید :

 1. به داشبورد مورد نظر خود وارد شوید.

 2. روی گزینه افزودن ویجت کلیک کنید.

 3. بعد از باز شدن پاپ آپ ، از بین منابع داده موجود یکی را انتخاب کنید.

 4. نمونه ویجت های خود را انتخاب کنید و روی گزینه بعدی کلیک کنید.

انتخاب منبع داده نمونه ویجت های آماده
انتخاب نمونه ویجت های آماده جادوبی

بعد از مراحل فوق با توجه به منبع داده ای که انتخاب کرده اید صفحه ای در بخش تنظیمات پیش روی شما باز می شود :

1- منبع داده تلگرام :

اگر نمونه ویجت های انتخابی از منبع داده تلگرام باشند، برای اتصال منبع داده تلگرام به نمونه ویجت های باید مراحل زیر را طی کنید :

 1. آدرس کانال تلگرامی مورد نظر خود را وارد کنید.

 2. حوزه فعالیت کانال تلگرامی را مشخص کرده و در آخر نامی برای منبع داده ( کانال تلگرام) انتخاب نمایید.

 3. نمونه ویجت کانال تلگرام شما آماده است.

ایجاد نمونه ویجت های آماده تلگرام

صورتی قبلا منبع داده ای اضافه کرده اید و می خواهید با همان منبع داده نمونه ویجت را بسازید، کافیست از قسمت منابع داده من ، منبع داده مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. ویجت شما آماده است.

ساخت نمونه ویجت های آماده تلگرام با استفاده از منابع داده من

2- منبع داده گوگل آنالیتیکز :

اگر نمونه ویجت های انتخابی از منبع داده گوگل انالیتکز باشند، برای اتصال منبع داده گوگل آنالیتکز به نمونه ویجت های باید مراحل زیر را طی کنید :

 1. روی گزینه تایید مجوز اتصال کلیک کنید و مجوز اتصال جادوبی به جیمیلی که به گوگل آنالتیکز متصل هست را بدهید.

 2. نام منبع داده خود را انتخاب کنید و روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

 3. نمونه ویجت گوگل آنالیتکز شما آماده است.

ایجاد نمونه ویجت های آماده گوگل آنالیتیکز

صورتی قبلا منبع داده ای اضافه کرده اید و می خواهید با همان منبع داده نمونه ویجت را بسازید، کافیست از قسمت منابع داده من ، منبع داده مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. ویجت شما آماده است.

ساخت نمونه ویجت های آماده گوگل انالیتکز با استفاده از منابع داده من

3- منبع داده توییتر

اگر نمونه ویجت های انتخابی از منبع داده توییتر باشند، برای اتصال منبع داده توییتر به نمونه ویجت های باید مراحل زیر را طی کنید :

 1. روی گزینه تایید مجوز اتصال کلیک کنید و مجوز اتصال جادوبی به اکانت توییتر خود را بدهید.

 2. نام منبع داده خود را انتخاب کنید و روی گزینه ذخیرهکلیک کنید.

 3. نمونه ویجت توییتر شما آماده است.

ایجاد نمونه ویجت های آماده توییتر

صورتی قبلا منبع داده ای اضافه کرده اید و می خواهید با همان منبع داده نمونه ویجت را بسازید، کافیست از قسمت منابع داده من ، منبع داده مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. ویجت شما آماده است.