پیام های خطا

لیست نمونه ویجت های گوگل آنالیتیکز

لیست نمونه ویجت های گوگل آنالیتیکر به همراه توضیح مختصری در مورد آن ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

توضیحات

نام نمونه ویجت

ردیف

چه تعداد از بازدید کننده های وب سایت شما تبدیل به مشتری شده اند.

درجه نرخ تبدیل

1

کاربرانی که از طریق تلفن همراه به سایت وارد شده اند و خیلی زود از آن خارج شده اند بیشتر از کدام برند تلفن همراه استفاده می کنند.

رتبه بندی برندهای تلفن همراه بر اساس میزان خروجی آنی

2

کاربران تلفن همراه بیشتر از کدام صفحات وب سایت در 30 روز اخیر بازدید کرده اند.

صفحات محبوب کاربران تلفن همراه

3

چند درصد از کاربران تلفن همراه بالافاصله بعد از ورود به وب سایت از ان خارج شده اند.

نرخ خروج انی کاربران تلفن همراه

4

کاربران وب سایت شما بیشتر از کدام مرورگرها ( کروم و فایرفاکس و.. ) استفاده می کنند.

میزان استفاده از مرورگرهای مختلف

5

این شاخص میزان ترافیک ورودی از منابع مختلف و نرخ خروج از هر منبع را نشان می دهد.

ترافیک ورودی از منابع مختلف و نرخ خروج

6

روند نرخ خروج انی از وب سایت را در 30 روز گذشته نشان می دهد.

روند نرخ خروج آنی در 30 روز گذشته

7

این شاخص نام شهرهایی که بیشترین ترافیک ورودی به سایت داشته‌اند را نشان می دهد.

شهرهایی که بیشترین ورودی به سایت را داشته اند

8

نسبت بازدید کننده های جدید به قدیمی به چه میزانی است.

نسبت بازدید کننده جدید به قدیمی

9

صفحه ای که بیشترین بازدید را، در 30 روز اخیر داشته است را نشان می دهد.

صفحه با بیشترین بازدید

10

روند ترافیک ورودی به وب سایت در 30 روز گذشته را نشان می دهد.

روند ترافیک سایت در 30 روز گذشته

11

تعداد کاربران جدید وبسایت را به تفکیک نوع دستگاه مورد استفاده (دسکتاپ، تلفن همراه یا تبلت) با هم مقایسه می کند.

تعداد کاربران جدید از طریق تلفن همراه در مقایسه با سایرین

12

کاربرانی که از طریق تلفن همراه به سایت وارد شده اند بیشتر از کدام برند تلفن همراه استفاده می کنند.

تعداد کاربران ورودی به تفکیک برند تلفن همراه

13

ترافیک وبسایت را به تفکیک نوع دستگاه مورد استفاده (دسکتاپ، تلفن همراه یا تبلت) با هم مقایسه می کند.

ترافیک سایت کاربران تلفن همراه در مقایسه با سایرین

14

این شاخص تعداد کاربران جدید و قدیمی وب سایت را با هم مقایسه می کند.

مقایسه تعداد کاربران جدید و قدیمی

15

متوسط زمانی که کاربران تلفن همراه روی صفحات وبسایت گذرانده اند را نشان می دهد.

متوسط زمان روی صفحات وبسایت برای کاربران تلفن همراه

16

کاربران جدید و قدیمی وب سایت شما چه تعداد صفحاتی را بازدید کرده اند.

مقایسه کاربران جدید و قدیمی در تعداد صفحات بازدید شده

17

این شاخص به شما نشان می دهد که چند درصد از بازدیدکنندگان وب سایت، در نهایت از سایت خرید می‌کنند.

نرخ تبدیل کلی (Goal Conversion rate all)

18

کدامیک از ارجاع دهنده ها ، تعداد بیشتری بازدید کننده به وب سایت روانه کرده اند.

ارجاع دهنده های برتر

19

بیانگر این موضوع است که چند درصد از بازدیدکنندگان وب سایت، بلافاصله پس از ورود به سایت، از آن خارج می‌شوند.

نرخ خروج آنی (Bounce rate)

20

کدامیک از ارجاع دهنده ها ، بازدیدکنندگانی با احتمال خرید بالاتر به وب سایت روانه می کنند.

نرخ تبدیل به تفکیک ارجاع‌دهنده‌ها

21

بازدید کننده های وب سایت شما از کدام کشورها و شهرها به وب سایت شما آمده اند.

پراکندگی جغرافیایی کاربران

22

کاربران کدام سیستم عامل نشست بیشتری در وب سایت شما داشته اند.

تعداد نشستها به تفکیک سیستم عامل

23

بیشترین نرخ خروج از کدامیک از مرورگرها برای وب سایت شما اتفاق افتاده است.

نرخ خروج آنی به تفکیک انواع مرورگرها

24

وسایل ارتباطی مختلف مانند تبلت و موبایل و... با هم از نظر متوسط زمان بارگذاری صفحات مقایسه می شوند.

متوسط زمان بارگذاری صفحات برای دستگاههای مختلف

25

صفحات وب سایت به طور متوسط بعد از چند ثانیه بارگذاری می شوند و محتوا برای کاربران در دسترس قرار می گیرد.

متوسط زمان بارگذاری صفحات

26

این شاخص صفحات وب سایت را بر اساس مدت زمان بارگذاری صفحه رتبه بندی می کند.

صفحات سایت به ترتیب زمان بارگذاری آنها

27

تغییرات شاخص متوسط زمان بارگذاری صفحات را در 7 روز اخیر نمایش می دهد.

متوسط زمان بارگذاری صفحات در 7 روز اخیر

28

این شاخص نشان می دهد که چند درصد از نشست ها مربوطه به کاربران جدید و چند درصد مربوط به کاربران قدیمی می باشد.

درصد نشستها به تفکیک کاربران جدید و قدیمی

29

این شاخص، متوسط زمان نشست های امروز را با نشست های روز قبل مقایسه می کند.

متوسط زمان نشست ها

30

این شاخص صفحات پر بازدید وب سایت شما را نشان می دهد.

صفحات پر بازدید

31

این شاخص متوسط زمانی که هر کاربر بر روی صفحات وب سایت وقت می گذراند را در یک ماه بررسی می کند.

متوسط زمانی که هر کاربر روی صفحات می گذارد

32

این شاخص ، تعداد نشست های امروز را با روز قبل مقایسه می کند.

تعداد نشست های امروز

33

این شاخص نشان می دهد که چند درصد از نشست ها جدید هستند.

درصد جدید بودن نشست ها

34

کدام صفحه فرود نشست های بیشتری داشته است.

صفحات فرود جذاب (با بیشترین نشست)

35

بازدید کننده های وب سایت شما در هفت روز گذشته، چند بار اهداف مورد نظر شما را محقق کرده اند

تعداد اهداف محقق شده

36

مجموع ارزشی که کاربران با محقق کردن اهداف وب سایت برای شما به ارمغان می آورند.

ارزش هدف

37

در هفت روز اخیر، چه تعداد از اهداف مورد نظر شما محقق شده اند.

روند تحقق در هفته اخیر

38

کدام بازدید کننده ها اهداف مورد نظر شما بیشتر محقق کرده اند و آن ها از کدام دستگاه ( موبایل، تبلت و..) برای بازدید از وب سایت شما استفاده کرده اند.

تحقق اهداف به تفکیک نوع کاربر و دستگاه

39

کدام دسته از بازدیدکنندگان ( جدید و قدیمی) بیشتر اهداف مورد نظر وب سایت را محقق کرده اند.

نرخ تحقق اهداف به تفکیک نوع کاربر

40